Vergadering en wat er besproken is

Geplaatst door on 18 september 2020

TCN leden hebben allemaal een oproep gekregen om naar de leden- en afgevaardigdenvergadering van het Trakehner Verband op 12 september in Ratingen, Rheinland te komen. Er moest veel worden besproken en er kwamen belangrijke beslissingen langs, waar je als lid over mee mag stemmen.

Er waren niet veel Nederlanders maar het is toch van belang dat ook wij weten wat er besloten is. Er werd gestemd over de invulling van de posten van het bestuur van het stamboek. Daar zijn geen schokkende veranderingen geweest. De huidige mensen zijn allemaal gehandhaafd, zonder opmerkelijke dingen zijn de mensen allemaal herkozen. Een teken dat het goed gaat in het stamboek, mensen zijn tevreden over de gang van zaken en laten de mensen die het nu doen, doorgaan met hun werkzaamheden.Van links naar rechts op dit Corona veilige plaatje zijn: Hans Wilhelm Bunte tweede bestuurslid, Voorzitter Dr. Norbert Camp, Marion Drache tweede vice-voorzitter, eerste vice-voorzitter is Dr. Hans-Peter Karp, al jaren een gerespecteerd lid van de Trakehner-hengstenkeurings-commissie, en helemaal rechts Josef Kirchbeck, penningmeester en hij blijft de vinger aan de financiële pols houden.
Een aantal aanpassingen aan de statuten van het stamboek ,welke als gevolg van Europese regelgeving en het gelijk trekken van alle verschillende fokkerijrichtingen moesten worden doorgevoerd , werden na uitvoerige discussies uiteindelijk met wat lichte aanpassingen allemaal door gevoerd.
Een ander belangrijk stuk waar over nagedacht moest worden, was een verandering in de hengstenverrichtingsonderzoeken. Heel veel stamboeken in Duitsland zijn overgegaan naar een systeem waar een hengst geen minimaal cijfer meer moet halen. Alle cijfers worden wel bekend gemaakt alsmede toegelicht en zijn makkelijk te vinden. Het was tot nu toe zo dat een hengst, die tot voor kort de ondergrens van gemiddeld 7,5 van het examen niet haalde teruggetrokken konden worden, of het examen simpelweg niet haalde. Het was altijd zo dat een hengst een totaal cijfer van een 7,5 of hoger moest halen. Anders mocht hij niet meer dekken. Daardoor ontstonden er veel uitslagen van 7,5 – 7,51 etc voor hengsten die er net buiten dreigden te vallen en was er geen echt informatief beeld.De keuze van de stemronde was: Doorgaan met een ondergrens, waardoor er dus hengsten kunnen uitvallen. Of de nieuwe methode dat alle hengsten examen doen en als ze dan geen 7,5 halen, toch kunnen worden ingezet. De keuze is dan aan de fokkers of ze de hengst willen gebruiken of niet. Heel transparant en meer verantwoording bij de fokker.
Deze beslissing had wel heel wat voeten in de aarde, er zijn natuurlijk heel wat belangen bij, vooral voor hengstenhouders, wat altijd een startschot is voor een levendige en ook langdurige discussie waar “voor”, “tegen” en “middendoor” luid zijn mening laat weten.

Na heel wat “ge-heen-en-weer” werden de stemmen geteld en is er uitgekomen dat er voor Trakehner hengsten een ondergrens blijft gelden. Haalt de hengst een cijfer lager dan een 7, dan is de hengst niet geslaagd voor zijn examen. Ook deze resultaten zullen transparant zijn. De fokker kan nog altijd zijn keuze maken maar er kan natuurlijk een hengst wegvallen. Samen met het Trakehner Verband zijn er nog een klein aantal stamboeken die vasthouden aan een ondergrens cijfer voor de nieuwe jaargangen jonge hengsten.
Deze algemene leden vergadering, die in het voorjaar plaats had moeten vinden, maar vanwege Covid-19 verplaatst is, is dan nu toch geweest. Het Verband kan verder met zijn werk.


Over de hengstenkeuring en hoe die dit jaar gaat worden, daar is nog niet meer over bekend.
© foto’s Stefan Bischoff  e.a.

Comments

Comments are closed.

Wilt u ook nieuws over TCN ontvangen in uw mailbox? Laat het ons weten dan blijft u van alles op de hoogte!

Vragen? U kunt,als altijd, bij ons terecht. Gebruik dit mailadres: info@trakehnercontact.nl

Trakehners zijn gewoon heel bijzonder!