Partout, Par Excellence

Begin dit jaar zond het bestuur van het T.C.N. een convocatie rond met daarin o.a. de vraag of er T.C.N. leden waren die financieel bij wilde dragen in een verre gaande promotie van de Trakehner.
Het geheel werd nogal omzichtig benaderd omdat de bedenkers van het plan eerst een en ander op bestaansmogelijkheid wilde polsen en vervolgens een ruiter of amazone op het hoogste niveau moesten vinden die zich met enthousiasme voor deze zaak wilde zetten.
Hetgeen als een niet direct te verwezen- lijken idee begon, heeft op de Hengsten- keuring te Neumünster zijn beslag gekregen na de volgende ontwikkelingen.
Ten eerste de groep mensen die zich ook daadwerkelijk financieel voor de zaak in wilden zetten. Er dienden zich acht idealisten aan, welk aantal inmiddels tot tien is uitgebreid.
Zij vormden een stichting met de naam TCN promotion en kozen als voorzitter Peter van Vlist. Deze groep ging met veel inzet en enthousiasme aan het werk, om een groots opgezet project ter promotie van de Trakehner in Nederland te kunnen bewerkstelligen.

Als amazone werd de jonge Ankie van Grunsven gekozen, een dressuuramazone wiens ster snel rijzende is. Alhoewel voor moeder van Grunsven de mooiste foto van Ankie die op de pony is, z~Jn voor haar prestaties anderen die ook de mooie kantine van de eigen manege sieren toch
meer tekenend voor haar prestaties. Ankie maakte 3 jaar deel uit van de Nederlandse Young Riders Equipe, de eerste maal als 17-jarige. In dat zelfde jaar was zij Nederlands kampioene bij de jeugd. In 1987, het laatste jaar dat Ankie meedeed, behaalde de equipe zilver en was Ankie individueel 8e.
Het jaar daarop was zij een van de vier dressuurruiters die Nederland op de Olympische spelen te Seoul vertegenwoordigden. Ze werd eveneens in 1988, 7e in de finale voor de wereldbeker Kür op muziek te Gotenburg.
In 1989 tijdens de Europese kampioenschappen te Mondorf Le bain behaalde ze respectievelijk een Ge en een 8e plaats. Tijdens de nationale kampioenschappen eindigde zij op de derde plaats.

Ankie van Grunsven heeft TCN Partout in ontvangst genomen terwijl
Peter van Vlist de hengst met welgevallen bekijkt

Als lid van de Nederlandse Olympische selectie heeft ze iedere 14 dagen les van Henk van Bergen, waarbij zij de enige is die deze lessen met twee paarden volgt.
Zij heeft naast deze successen met haar hoog geschoolde paarden, op de hengst Kupferberg Gold bewezen een goede hand en de juiste mentaliteit te hebben om een Trakehner te rijden.

Enthousiasme
Anky was direct enthousiast voor het plan. Dus was een en ander tot zover rond, de toezegging van een mooi bedrag en een goede amazone, maar nu nog het paard.
Aanvankelijk lag het in de bedoeling om een Trakehner aan te kopen met de minimum leeftijd van 4 jaar, zodat Anky er meteen al rustig op kon beginnen. Diverse naspeuringen in Duitsland liepen telkens op een teleurstelling uit. Het gegeven dat een goed paard op die leeftijd bijna niet te koop is of alleen voor een schandelijk hoog bedrag speelt in Duitsland evenzeer als in Nederland. Men beraadde zich verder, maar besloot om vrijblijvend in Neumünster rond te kijken waar Anky en haar ouders zich enthousiast bij aansloten. Vader van Grunsven, een paardenman in hart en nieren, genoot van de paarden. Hij kende als Trakehner eigenlijk alleen Kupferberg Gold. Evenals zijn dochter ging zijn
voorkeur naar Partout uit met als tweede keuze de Sieger Preusenprinz. Maar hij vond Partout niet alleen qua beweging nog aansprekende dan de Sieger, maar ook de wat zwaardere bouw, de lange lijnen en de belofte tot uitgroei die dit grote nog zo
onrijpe paard in zich heeft. De heer van Grunsven was bijzonder gecharmeerd door het ongelofelijke eerlijke en overzichtelijke selectie systeem waar de paarden mee getoetst werden, “zo kan je tenminste hengsten beoordelen”, was zijn commentaar. Ook genoot hij van de opwinding die een ieder overvalt wanneer hij tussen zoveel kwaliteit voor het uitzoeken zit en er zo dicht bij betrokken is.
Zijn gedegen paardenkennis droeg zeker bij tot Anky’s keuze die in samenspraak met het syndicaat gemaakt werd. Een ervan werd dus de Sieger en kwam niet meester Henk West tot 60.000 DM doorbood. Partout waar echt de voorkeur naar uit ging, en waar Anky volledig stuk van was werd ook goedgekeurd.
Men besloot in koortsachtig overleg (ik heb nog nooit zoveel gejog gezien op een hengstenkeuring) om tot een bepaald bedrag te bieden. Om de aandacht af te leiden werd door de heer West, gezeten op een onopvallende plaats, ver van de “Nederlandse tribune”, geboden.
Anky die dat niet wist liet de moed al zakken toen ze tijdens het bieden geen van de haar bekende Nederlanders in actie zag komen en het bloemstukje’ ergens in de verte aan een vriendelijk ouder echtpaar werd overhandigd.
Maar nr 23, Partout was wel degelijk gekocht. De hengst die zich al bij het binnen komen op de harde baan onderscheidde door zijn krachtige en ruime bewegingen is schitterend gefokt op beweging en prestatie. Zijn vader Arogno, zoon van bewegingsvererver Flaneur, heeft niet alleen zelf bewezen goede dressuurpaarden te fokken, maar ook zijn zonen, vooral Karon geven deze
“eigenschap weer door. Wie in Kranichstein 1989 geweest is zal nooit de show van Arogno met zoon Karon en kleinzoon Caprimond vergeten.
Partout komt uit de Premie Stute pedola een merrie met een bewertung van 2,1,2,/1,1
De vader van Pedola is de belangrijke prestatieverervende hengst Donauwind die in veel Trakehner sportpaarden voortkomt o.a. de vader van Abdullha en Fabian is. Pedola, die dit jaar op 16 jarige leef- tijd aan koliek overleed was een hoog- waardige fokmerrie die ieder jaar een veulen ter wereld bracht. Daarnaast behaalde ze tot vlak voor haar dood hoge klasseringen op vele keuringen. Om een greep te doen; Bundesschau 1975 1c en in datzelfde jaar op de Landesschau Rheinland-Pfalz-Saar een
eerste plaats.

De op 17 jarige leeftijd gestorven hoogwaardige fokmerrie Pedola v. Donauwind,
de moeder van TCN Partout

Op de Bundesschau van Duitse Rijpaarden in 1979 werd ze reservekampioene en diezelfde titel bracht zij ook weer in 1986 in Rheinland-pfalz-Saar op haar naam. Grootmoeder de Premie Stute peggy is een dochter van Altan, ook zij behaalde vele kampioenstitels en was een beroemde verschijning op de keuringen. Daarna gaat de merrielijn door op de hengsten Hirtensang en Hansakapitän en komt uit bij de stammoeder Pelargonie.
De mooie bruine Partout beschikt over een voor de dressuur welhaast volmaakt bewegingsmechanisme. Hij ontwikkeld zeer veel kracht uit de achterhand en heeft een zeldzaam mooie beweging in het voor- been met veel schoudervrijheid, dit alles gaat gepaard met veel ruimte balans en takt. Hij heeft een sterke gesloten bovenbouw en een mooie lange hals met veel nek. De 1.68 metende Partout is geboren op 5 juni 1987 en dus al flink ontwikkeld.
Hij zal hier in Nederland de naam TCN Partout gaan dragen en hopelijk de verwachtingen die zijn amazone, de groep eigenaren en alle Trakehner liefhebbers in Nederland hebben, gaan waarmaken.
Ik heb de hengst gezien een paar dagen nadat hij zijn nieuwe stal betrokken had. Als het waar is dat Trakehners meer als andere paardenrassen op mensen gericht zijn en aandacht nodig hebben, dan kan hij nooit beter terecht gekomen zijn. Vader van Grunsven maakte zich duidelijk zorgen omdat TCN Partout door de keuring, de reizen, de verschillende stallen en de veterinaire keuring, nogal wat vlees verloren heeft. Het liefst zou hij het paard pas over een paar weken tonen. Partout is echter zo intensief
gepoetst en getoiletteerd dat die kilo’s nauwelijks opvallen.
Aanvankelijk wil hij Zijn stal niet uit, je ziet hem denken, “waar moet ik nou weer naar toe”. Het is ook wel veel wat gevraagd wordt van een paard van 2 jaar en vier maanden, maar eenmaal buiten poseert hij gewillig voor de foto’s en losgelaten in de bak is er niets meer te bespeuren van enige lusteloosheid. Meteen maar even aan de stapmolen zo wordt besloten, en alsof TCN Partout dat zijn hele leven al gedaan heeft stapt hij braaf rond. De omstanders spreken hun bewondering uit voor het paard. Uit de grond van haar hart zegt moeder van Grunsven: “Anky heeft nog nooit zo’n mooi paard gehad”.
De hele familie is duidelijk betrokken bij het gebeuren en bekommert zich om het welzijn van TCN Partout.

Deze liefdevolle en tegelijkertijd zo professionele aanpak, moet een optimale kans bieden om samen met de talenten van Ankie de verwachtingen omtrent TCN Partout te verwezenlijken.
Wij als T.C.N. blad zullen de verrichtingen van Anky en TCN Partout op de voet volgen en zoveel mogelijk aanwezig zijn wanneer de combinatie in de ring verschijnt. Dat zal de eerst- volgende jaren nog niet het geval zijn, Ankie is niet van plan om een zo’n jonge hengst te overnemen. Ze wilde hem zelf wel graag meteen op stal hebben. Niet alleen omdat het liefde op het eerste gezicht was, maar zij hebben nu veel tijd om elkaar te leren kennen voordat zij straks als eenheid naar buiten komen.

Wilt u ook nieuws over TCN ontvangen in uw mailbox? Laat het ons weten dan blijft u van alles op de hoogte!

Vragen? U kunt,als altijd, bij ons terecht. Gebruik dit mailadres: info@trakehnercontact.nl

Trakehners zijn gewoon heel bijzonder!