Jaarvergadering / Hengstenshow 1990

De 13e bleek in geen geval een ongeluksdatum te zijn voor het T.C.N. Van heinde en verre was onze trouwe aanhang gekomen om een glas op het nieuwe jaar te heffen. De eerste aanloop was wat aarzelend, maar tegen zeven uur stroomde de foyer van de gastvrije Utrechtse Manege geleidelijk aan helemaal vol. Toon van Osch had nu officieel de voorzittershamer ter hand genomen. Hij werkte de jaarvergadering vlot en vaardig binnen een uur af waarbij de saamhorige, tevreden stemming onder de aanwezigen opvallend was.
Daarna de hengstenshow waarvoor de binnenbak van de manege in de tussentijd aardig volgelopen was. Wel 500 mensen kon ik in diverse hippische bladen lezen. Er waren veel mensen, we hebben een optimale positieve aandacht in de pers gehad, de Trakehners zijn zo langzamerhand duidelijk aanwezig.

Het bestuur en notulisten aandachtig luisterend, V.l.n.r.: Sandra Götz, Noortje Schmeink,
Klaus Hittmeyer, Fred Hollaender, Antoon van Osch, Peter Bouman en Peter van der Vlist.

De receptie en vergadering
Niet alleen een succesvolle, maar ook een feestelijke avond, was deze jaarvergadering in zijn nieuwe opzet. De receptie met daaropvolgend de vergadering trok veel leden, we kwamen stoelen tekort. Met instemming, maar jammer genoeg nog steeds met weinig inbreng luisterde de vergadering als een tevreden spinnende poes naar de diverse punten die door voorzitter Antoon van Osch en penningmeester Freddy Hollaender naar voren werden gebracht. Al onze leden krijgen de notulen van deze vergadering toegestuurd, toch hier een paar puntjes die de aandacht verdienen.
Na twee jaar heeft het T.C.N. een nieuwe voorzitter. Het rouleersysteem wat gehanteerd werd is natuurlijk wel erg democratisch, maar bleek in de praktijk toch de wezenlijke voortgang van de vergaderingen te belemmeren. Antoon zwaait kordaat met de hamer en zorgt ervoor dat de vaak overvolle agenda adequaat wordt afgewerkt. De genoeglijkheid en vriendschappelijke verhoudingen staan weliswaar op de eerste plaats, maar vergaderingen die tot 1.30 uur (’s nachts) duren, vormen vroeg of laat een belasting. Het bestuur is tevens weer op het oude aantal gebracht door het aantrekken van Peter van de Vlist. Peter heeft de afgelopen tijd al veel geparticipeerd in onze organisatie, hij is een enthousiaste paardensport liefhebber en een goede aanvulling van het bestuur dat naast de voorzitter verder uit de volgende leden bleef bestaan: Freddy Hollaender Penningmeester, Klaus Hittmeyer en Peter Bouman. Na een terugblik op de activiteiten van het afgelopen jaar werden enige nieuwe zaken besproken. Het bestuur wil clinics organiseren voor leden met jonge paarden, deze clinics zullen voor de discipline dressuur door Henk van Bergen en voor samengesteld/- springen door RoeI Bril, gegeven worden, diverse leden gaven aan hiervoor interesse te hebben. Verschillende zaken op de stamboekdag te Wenum Wiesel in 1989 vragen om verbetering. Vooral omdat het bestuur de leden meer wil betrekken bij het gebeuren en ook bij elkaar. Dus de fokkers meer bij de sport en de sportmensen meer bij de fokkerij. Daarvoor is de volgende constructie bedacht; twee dagen, één dag voor de sport en één dag voor de fokkerij met daartussenin ’s avonds een grote, gezellige, gezamenlijke barbecue.
Toen wij deze plannen hoorden raakten we erg enthousiast, de accommodatie op de Berkenhoeve biedt alles, tot aan stalling voor de paarden toe om dit plan te verwezenlijken. De leden reageerden op de vergadering erg lauw. Misschien moet men eerst nog aan het idee wennen. Hopelijk gaat het wel door want een mooiere kans om met elkaar van gedachten te wisselen en samen te zijn is niet te bedenken.
Een dergelijke opzet zou het mogelijk maken om de half- en driekwartbloeds van onze leden er ook eens bij te betrekken. Veel van onze leden hebben laten merken het leuk te zullen vinden als hun paarden eens vrijblijvend door Duitse juryleden beoordeeld zouden kunnen worden. Reageert u toch positief op deze voorstellen, een beetje durf, een beetje aan- en inpassen en u zult zien hoe genoeglijk en leerzaam het uitpakt. De penningmeester vroeg vervolgens aan de leden of er iemand was die verstand heeft van geluid apparatuur om het bestuur te adviseren bij de aanschaf daarvan. Verder maakte hij melding dat Frans van Hoek vakkundig de hengstenshow op video zou zetten, geïnteresseerden kunnen hier kopieën van kopen. De voorzitter besloot met een vraag aan de vergadering voor meer initiatieven van de leden. We schreven het al eerder; wij zouden graag wat copy willen ontvangen, ideeën voor diverse manifestaties, willen weten waar de leden behoefte aan hebben. Aan de andere kant doet deze ijverige vriendenclub meer voor zijn 115 betalende leden dan menig tig-maal grotere hippische organisatie. Zodat tevredenheid alom heerste en de leden zich niet geroepen voelen er veel aan toe te voegen. Een weldadige luxe, maar pas op dat we niet blasé worden.

De hengstenshow
Allereerst moet voorop gesteld worden dat zonder het volledig ter beschikking stellen van de Utrechtse manege door de familie Agterberg, de publieke belangstelling waarschijnlijk minder omvangrijk geweest zou zijn. De ideale centrale ligging van de manege, de prima secundaire mogelijkheden, zoals het ruime parkeerterrein, de voorzieningen voor de inwendige mens de ruimte voor het onverwacht te grote aantal bezoekers, dat alles was optimaal geregeld. De familie Agterberg bleek volledig flexibel, alles kon aangepast worden en de medewerkers lieten alles soepel en gesmeerd verlopen. Er waren weer wat kinderziektes, die zijn er om overwonnen te worden en om van te leren. Het omgaan met de geluidsinstallatie en de coördinatie tussen het gebeurde in de bak, tekst en muziek verliep wat moeizaam. De toeschouwers stoorden zich er nauwelijks aan, enthousiasme heerste alom. Ter gelegenheid van deze avond hadden wij in samenwerking met de hengstenhouders een heus hengstenboekje samengesteld dat ter plekken voor f 1,- te verkrijgen was, (nabestellingen bij de penningmeester à f 2,50 inclusief verzendkosten). Alle aanwezige hengsten waren hierin opgenomen. En ze waren op Rex Magna na, ook allemaal gekomen uit alle uithoeken van Nederland. De meeste kilometers had Raymond Laeven afgelegd met zijn twee hengsten Pondor en Aktuell. Puur uit promotie voor de Trakehner in het algemeen, want Aktuell staat niet ter dekking en onze club van fokkers is niet zo groot dat hij meteen veel dekkingen voor Pondor in de wacht kon slepen. Het was uit liefhebberij dat Raymond als eerste de bak betrad met de hengst pondor onder het zadel. Pondor heeft in Medingen zijn proef afgelegd met vooral zeer goede punten voor de galop 9.33 en een 8 voor het parcoursspringen. Ook voor zijn stap ontving Pondor een 8. Ponder, de eerste goedgekeurde zoon van Mandant, die zelf in de sport presteert, heeft een pedigree waar veel prestatiepaarden uit zijn voortgesproten. Raymond Laeven toonde de hengst zeer netjes onder het zadel. Pondor was mooi uitgegroeid sedert de keuring in 1988, hij heeft veel hengstenuitdrukking gekregen. Hij was duidelijk niet gewend aan zoveel bekijks en was aanvankelijk wat druk. Zijn geroutineerde ruiter reed hem daar zeer beheerst doorheen en showde de hengst op die manier voorbeeldig.
Vervolgens betrad Haydn de manege. De mooie, massale Haydn van stoeterij de Berkenhoeve werd wat ingetogen aan de hand getoond, omdat zijn eigenaar liever wilde dat hij zijn takt dan zijn ruimte toonde. Ik persoonlijk had voor beide gekozen en de hengst graag los gezien om nog eens van zijn geweldige schoudervrijheid in draf te kunnen genieten. Nu liep hij netjes, mooi in takt en vierkant, waarbij hij bewees dat hij uitermate geschikt is voor de dressuur. Haydn, de enige zoon van Markant die voor een succesvolle sportcarriëre uit de fokkerij is teruggetrokken, heeft een moederlijn die opvallend veel nationale springpaarden heeft geleverd. Zijn groot- en overgrootvaders Habicht en Kassio zullen daar zeker toe bijgedragen hebben. Haydn zal dit najaar de hengstenproef afleggen in Duitsland. Vervolgens zagen we Balzflug v. Habicht. Balzflug die door Coby van BaaIen wordt gereden had net een week voor de show last van zijn kiezen gekregen, waardoor hij geen bit in kon hebben. Zeer spijtig, zeker omdat Coby erg enthousiast was over de mogelijkheden van Balzflug de hengstenproefkampioen van alle Trakehner hengsten in Duitsland. Het was Balzflug aan te zien dat hij niet helemaal 100% was. Hij was wat opgetrokken, wat bij zijn schitterende sporttype nooit erg voordelig is. In beweging bracht hij toch weer de omstanders in vervoering met zijn ongelooflijke ruimte. Hopelijk is de kwaliteit van zijn sperma nu voor het KWPN aanvaardbaar, er zijn veel Nederlandse warmbloedfokkers die van zijn diensten gebruik willen maken. Michelangelo, v. Pasteur XX evenals Balzflug in eigendom van de heren Uitert en Franssen, was niet aanwezig daar hij nog bij zijn Duitse eigenaar stond. De week daarop veroverde hij met zijn beeldschone uiterlijk alle harten op de KWPN hengstenkeuring te Arnhem, wij hadden een zoon van hem ter beschikking, het jaarling van Peter Bouman uit diens keurmerrie v. Ramiro. Het is altijd wat oneerlijk om tussen spiegelgladde, goed in conditie zijnde, wakkere hengsten, een rauw jaarling zo uit de wei te tonen. De kleine hengst werd er beduusd van en toonde zich derhalve niet optimaal. Jammer want slechts een vakman was nu in staat talent te ontwaren in de terughoudende bewegingen van dit type-volle jaarling.
De chique Markzauber, nog steeds niet hersteld van zijn zware blessure kon daarom niet onder het zadel getoond worden. Markzauber, zoon van dressuurcrack Zauberklang en gefokt door de familie Laeven, gedroeg zich als een kwajongen voor het eerst in de wei. Hij werd in een schitterende conditie getoond waarbij zijn goede drafmechanisme tussen alle sprongen best uit de verf kwam. Hopelijk zien we hem van de zomer weer onder het zadel in de Prix st. George of hoger.

Vervolgens werd ‘onze’ of zoals ze in het zuiden zeggen ‘ons’ T.C.N. Partout voorgesteld. En wederom waren er diverse mensen die het toch wel heel jammer vonden dat hij niet voor de dekdienst ter beschikking staat. Wij allen kennen het verhaal van T.C.N. Partout, de hengst werd in een schitterende conditie getoond. Hij wordt duidelijk met veel zorg omgeven en was behoorlijk uitgezwaard sinds Neumünster. Peter van de Vlist, in zijn hoedanigheid van voorzitter van de stichting T.C.N. promotion stelde de hengst aan het publiek voor en vertelde welke toekomstplannen er voor hem zijn uitgestippeld. Een stralende Ankie van Grunsven stond naast de hengst toen hij opgesteld werd. Ankie dressuurklasse. De zeer rastypische Kupferberg Gold toont veel lichtheid en élégance onder het zadel. Hij presteert na een vrij korte trainingsperiode op hoog niveau. De hengst bezit karakteristiek de unieke combinatie van willen en kunnen werken. Hij is ten alle tijde bereid om te doen wat er gevraagd wordt, een niet te onderschatten karaktertrek voor een sportpaard en zeker voor een dekhengst. De door Kupferberg getoonde Kür vertoonde veel mooie en perfect afgewerkte onderdelen.

Ook Chronos had in Weert aan de hengstencompetitie meegedaan en die wederom als winnaar afgesloten. Hij start met zijn zes jaar inmiddels zz. Chronos vormt met zijn amazone Mirjam Knoors een elegante en imponerende combinatie. Het publiek genoot duidelijk van deze goede vertegenwoordiger van het Trakehner ras die hier toonde al veel onderdelen van de zware dressuur onder de knie te hebben in een mooie Kür op muziek.

De volbloed Saros XX toonde zich aan de hand. Hij heeft zich in de Trakehnerfokkerij bewezen middels de Produkten die de familie van Osch van hem fokte. Daarnaast blijken veel van zijn warmbloedkinderen het goed in de dressuursport te doen. De elegante volbloed Saros XX ziet er op 16 jarige leeftijd nog puntgaaf uit en liet zich netjes zien in beweging. Vervolgens de combinatie Raymond Laeven met Aktuell. Zij toonden een Kür op Grand Prix niveau. Men mag wel diepe bewondering hebben voor de sportiviteit van Raymond die hier in een kleine 40 x 20 bak moest rijden. Terwijl ook nog eens aan twee zijden enige meters voor het publiek gereserveerd waren plus dat dat publiek tamelijk onrustig was. Omstandigheden waar een internationale dressuurcombinatie zelden mee te maken heeft. Maar Raymond liet met de sterke Aktuell en gave proef zien. Vooral het einde waar hij door de maten niet uitkwam en breed lachend op een andere plek dan gewoonlijk de groet bracht was tekenend voor deze jonge ruiter die laat zien puur plezier in zijn sport en zijn Trakehners te hebben.
Na de hengstenshow begaf een groot gedeelte van de aanwezigen zich weer naar de foyer en er werd nog nagefeest tot in de kleine uurtjes. Het was een geslaagde avond en dat konden we later teruglezen in de diverse paarden bladen en kranten die opvallend veel en in positieve zin over onze manifestatie berichtten. vooral Jacob Melissen die foto’s en forse artikelen aan twee bladen leverde, was heel lovend over het geheel. Misschien zit er dus wel een dubbelzinnigheid in de kop, we blijven groeien, maar is dat in omvang of van trots over wat wij in korte tijd samen bereikten?

Trakehner Hengstmarkt 2023


Laatste weekend november, eerste dagen december '23, dat zijn de dagen voor de Trakehner Hengstmarkt 2023. Hengstmarkt heet het maar het is natuurlijk de Trakehner Hengstenkeuring. Als altijd zijn we te gast in de Holstenhallen in Neumünster. Natuurlijk wilt u dat niet missen! De nieuwe jaargang hengsten wordt gepresenteerd, er zijn veilingen, er is dressuursport, er kan volop geshopped worden en er is een geweldige Galashow. Er is dus werkeijk voor elk wat wils! Kaarten kunt u online bestellen via de website van het Verband, Klik hier voor kaartenbestelling.

Meer weten over Trakehners? Mail of bel, TCN staat u graag bij!

Wilt u ook nieuws over TCN ontvangen in uw mailbox? Laat het ons weten dan blijft u van alles op de hoogte!


Vragen? U kunt, als altijd, bij ons terecht. Gebruik dit mailadres: info@trakehnercontact.nl

Trakehners zijn gewoon heel bijzonder!