GP Programm

HET GP – PROGRAMM

Vroeger gold de zin:  uit kwantiteit komt kwaliteit naar voren. Als er maar genoeg paarden gefokt worden, rolt er vroeger of later wel een kampioen uit. Helaas is de fokkerij tegenwoordig zo kostbaar dat experimenteren economisch haast niet meer uit kan. Bewust kiezen voor de best denkbare combinatie van (top)merrie en  hengst moet kwaliteit bevorderen. Hiertoe heeft  het Trakehner  stamboek heeft in 2004 het ‘GP – Programm’  in het leven geroepen.


Het idee achter het GP-Programm (Gezielte Paarung) is niet nieuw. Al in Trakehnen werd volgens dit principe gefokt. Vanuit de grote fokkerij door heel Oostpruisen werden de beste merries en die hengsten, die zich als goede verervers hadden bewezen op de kleinere hengststation dependances, bijeen gebracht op het Haubtgestüt Trakehnen. Daar werden de beste merries en de beste hengsten met elkaar gekruist.

De huidige fokkerij bevindt zich in een moeilijke situatie. De dekaantallen lopen terug. Het is moeilijk je fokproduct kostendekkend af te zetten en er is door de Trakehner fokkers gekozen om binnen een gesloten stamboek te blijven fokken waardoor inbreng van vreemd bloed ter verbetering niet wordt toegestaan. Daarom is nu het GP-Programm in gesteld. De ‘Gezielte Paarung’, (doelbewuste kruising) is bedoeld om voor de beste merries in het stamboek de best passende hengst te zoeken. Voor iedere GP merrie zal er een fokadvies worden samengesteld door fokkerijleider Lars Gehrmann. In principe draagt hij 3 hengsten voor waarvan hij meent dat dit potentieel de beste combinatie zou kunnen  vormen met deze merrie. Het is uiteindelijk aan de fokker om de  keuze te maken. De juiste partner voor die ene individuele merrie… het zal duidelijk zijn dat dan ook niet elke hengst in aanmerking zal kunnen komen.

merries

Begin vorig jaar  zei fokkerijleider Lars Gehrmann dit over het GP – programma: “We gaan uit van het merriebestand. Zij zijn de basis, niet de hengsten. De merries hebben in de loop van de geschiedenis van de fokkerij altijd een grote rol gespeelt. Trakehnen is beroemd om de hoge kwaliteit van het merriepotentieel. Dat wordt ieder jaar weer bewezen op de centrale stamboekopnames en door de kandidaten voor de titel “Jahressiegerstute’ (nationaal kampioene). Voor deze verkiezing worden  juryleden van  andere stamboeken, ook uit het buitenland,  uitgenodigd en jaar op jaar verzekeren zij ons er van dat ze zo onder de indruk zijn van de kwaliteit die ze  zien. Natuurlijk gaat het niet alleen om het exterieur en de natuurlijke bewegingen. Als het paard dan ook nog ‘rittig’ is (rijpaardentalent heeft) of een andere bijzondere aanleg,   dan  wordt het foktechnisch wel erg interessant. We willen door middel van dit fokprogramma de fokkers motiveren om deze, beste merries toch vooral in de fokkerij in te zetten”.

voorwaarden

Er zijn drie soorten voorwaarden waaraan een merrie, die wordt opgenomen in het GP programma, moet voldoen. Allereerst kan ze in aanmerking komen vanwege haar eigen prestaties in de sport. Ze kan  GP-merrie worden door de kwaliteit van haar nakomelingen of ze kan directe verwanten hebben die bekend staan om hun kwaliteit. Foktechnisch is de tweede groep de belangrijkste. De kwaliteit van de  nakomelingen. Het is nu meteen al duidelijk dat voor dit GP programma geen leeftijdsgrenzen gelden, want een merrie die haar kwaliteit via haar kinderen bewijst is zelf natuurlijk al op leeftijd.

in bestand

Het stamboek zoekt de gegevens van de beste merries op in haar bestand. In principe wordt er gekeken naar die merries die in 2004 en 2005 ingeschreven staan als zijnde actief in de fokkerij. Er wordt gekeken naar leeftijd, afstamming, maat en stamboek opnamepunten waarbij van  56 punten wordt uitgegaan. Verder worden er sportgegevens verzameld en worden de resultaten van de merrie verrichtingstest meegenomen. Uiteraard zij  deze gegevens niet geheel objectief, maar  het positieve moet hieruit gefilterd worden.

Rittigkeit

Hier zijn de  cijfers voor Rittigkeit en de basis bewegingen van hoogste betekenis. Er moeten immers sportpaarden gefokt worden. In  ieder geval horen alle merries met de titel Elite Stute hierbij.

Op basis van de 56 punten bij stamboekopname komen we aan een merrie aantal van 180 à 250. Verder zullen merries die het goed in de sport doen worden benaderd. Ook merries die uit interessante bloedlijnen komen of dochter zijn van een zich in de grote  sport bewezen hebbende vaders (denk aan kinderen van b.v. een Abdullah, Biotop, Chronos, Heuriger, Partout of een Waitaki) of dochter zijn  van erkende prestatie verervers of specialisten als Bajar of Habicht, Hockey, Kassius en Nerv.

populatie analyse

Het is een heel werk om alle gegevens bij elkaar te zoeken, maar nu kunnen we dit en het betekent meteen een analyse van de populatie.

Het is de bedoeling dat het GP-merrie zijn als een titel wordt ervaren. Uiteindelijk zal het om een groep van ongeveer 350 merries gaan op een bestand van rond de 4000 merries. Zo zullen ook lang niet alle merries waarvan de eigenaren graag mee zouden doen in dit programma inderdaad kunnen deelnemen.

De eigenaar van een uitgezochte merrie krijgt bericht. In een brief wordt duidelijk gemaakt dat zijn merrie een bijzondere status heeft en dat  het stamboek drie hengsten willen aanbevelen als basis voor zijn fokkeuze.

eer

Het is een erezaak om uitgekozen te worden als merrie.

Dit geldt ook voor de hengst. Een hengst die uitgezocht is als GP hengst, of het nou om één merrie gaat of om tien, heeft al een bijzondere status.

Het Verband benadert de hengstenhouders dan ook om de eigenaar van een GP merrie speciale service te verlenen zoals b.v. korting op het dekgeld. Het Verband denkt hierbij aan een korting van wel 50 %.

GP titel

Uiteindelijk wordt er een veulen geboren. Ook dit krijgt de GP titel. Of het inderdaad de verwachte kwaliteit heeft  zal de toekomst moeten bewijzen. Het is hiermee duidelijk dat er wel een jaar of 6 à 7 over heen zal moeten gaan voordat de eerste resultaten van het GP programma kenbaar zullen worden. Het is immers lange termijn strategie.

Update GP-Programm voor 2005:

Het GP –programma draait inmiddels  een jaar. In het  Trakehner Hefte van maart staat nieuws over de laatste ontwikkelingen. Zo is belangrijk om te weten dat het aantal merries dat in voor het GP programma ingezet wordt nu met 100 is uitgebreid naar precies 637. Daaraan is de nodige discussie binnen het stamboek aan vooraf gegaan. Men wil  zo veel mogelijk goede merries de kans geven aan dit programma mee te doen en daarom zijn de criteria uitgebreid.

nieuwe criteria

Er zijn nu merries uitgezocht uit de Nieuwe Bundesländern, merries met (Duitse) L sportresultaten en een winstsom van meer dan €1000 en merries die een  goede verrichtingstest hebben afgelegd en tevens met hoge punten zijn opgenomen in het stamboek op de exterieurbeoordeling.

Eigenaren van deze merries hebben begin dit jaar een brief hierover gekregen van het Verband net als de hengstenhouders.

vragenlijsten

Van merries die vorig jaar al meededen wil het stamboek natuurlijk het een en ander weten. Hoe is het programma gevallen, is de merrie drachtig, enz. enz. De uitkomst van de enquête zal gebruikt worden om ervaringen te bundelen en een koers uit te zetten voor de toekomst.

opschoning

Het opstarten van het GP programma betekende ook een opschoning van het merriebestand. Zo bleken diverse uitgezochte merries niet meer voor de fokkerij beschikbaar. Als een eigenaar twee jaar niet reageert op toenadering van het stamboek dan gaat men er vanuit dat er geen belangstelling is voor dit fokprogramma. De bovengrens voor deelnemende merries  qua leeftijd blijft  op 25 jaar gesteld.

Vorig jaar deden 441 merries mee en dit jaar zijn daaraan nog 195 toegevoegd. De jongsten zijn 4 jaar. Het verwerken van de gegevens van de 3 jarigen die voor het eerst uitkomen in de sport of op keuringen verschijnen, is eenvoudigweg niet in een seizoen realiseerbaar.

passend

Het gaat allemaal in dit programma om de keuze voor een passende hengst. Hierbij gaat het niet zozeer om de hengst met de beste fokresutaten in de statistieken, maar het gaat om de beste combinatie van hengst en merrie en die blijft heel individueel bepaald.

Ongetwijfeld heeft het GP programma er mede toe bij gedragen dat voor het eerst sits 10 jaar er weer meer merries gedekt werden dan  vorig jaar. Goede merries moeten kinderen krijgen!

reductie

Vrijwel alle hengstenhouders die een GP merrie kregen aangeboden zijn in hun dekgeld de merriehouder tegemoet gekomen. Dit is echter geen verplichting.

Het stamboek heeft verder besloten om aan de veulenbeoordeling geen verstrekkende waarde toe te kennen. De verwachtingen van de kwaliteit van de GP veulens moet ook gerelativeerd worden want, het gaat hier immers maar om een exterieurwaarde en dit zegt niets over sporttalent en Rittigkeit. Dit komt immers pas veel later naar voren. Wel zullen de GP veulens dit vermeld krijgen in hun paspoort om de waarde van hun afstamming extra te benadrukken.

helaas

Het is helaas inmiddels gebleken dat een groot deel van de uitgezochte merries dit jaar geen veulen zal krijgen.Ze werden niet dragend of hebben geresorbeerd.

melden

Het stamboekbestuur stelt verder voor dat de fokkers van een GP veulen dit snel meldt aan de fokkerij gewest voorzitter (voor Nederland is dat de voorzitter van het Rheinland de heer Ulrich Greving) zodat die naar het veulen kan komen kijken. Dan kan er snel, nog in de veulenhengstigheid, overlegd worden welke hengst er voor de nieuwe dekking kan worden overwogen. Het is immers in een fokkerij die over heel Duitsland (en Nederland en België!) verspreid is geen doen voor de fokkerijleider om ieder GP veulen  apart direct te komen bekijken. Het is uiteraard wel gewenst dat deze veulens hun opwachting maken bij de keuringen waar Lars Gehrmann zeker bij is. Dat zullen in ieder de geval de Centrale merrie stamboekopnamedagen per gewest zijn. Voor Nederlandse fokkers is dat dus in mei op de terreinen van Gestut Domselshof te Kerken.

HC

14 JULI TCN STAMBOEKDAG


U gaat er toch ook bij zijn? Op zondag 14 juli aanstaande organiseren we de TCN Stamboekdag. Op die dag is iedereen met interesse of passie voor het Trakehner paard uitgenodigd om te komen naar Manege Groenewoude in Woudenberg. De details over starttijden kunt u vinden op deze site zodra die bekend zijn. U bent allemaal welkom!Meer weten over Trakehners? Mail of bel, TCN staat u graag bij!

Wilt u ook nieuws over TCN ontvangen in uw mailbox? Laat het ons weten dan blijft u van alles op de hoogte!


Vragen? U kunt, als altijd, bij ons terecht. Gebruik dit mailadres: info@trakehnercontact.nl

Trakehners zijn gewoon heel bijzonder!